Image1\
 • Yπηρεσίες Marketing

  Η Themava συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής Marketing, καθοδηγώντας με ασφάλεια τις επιχειρήσεις, του αγροτικού χώρου, στην επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων τους.

 • Καινοτόμος γεωργία

  Η Themava παρέχει συμβουλές τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση καινοτόμων & αειφόρων καλλιεργειών & καλλιεργητικών πρακτικών, παρέχοντας και τον ανάλογο καινοτόμο μηχανολογικό εξοπλισμό.

 • Βιώσιμος τουρισμός

  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Οικο-Αγροτουριστικών Μονάδων

  Κατασκευή καινοτόμων τουριστικών εγκαταστάσεων

  Προώθηση τουριστικού προϊόντος

 • Καινοτόμες μονάδες

  Έχουμε υιοθετήσει αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της σύγχρονης δόμησης, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών στο κτιριακό κέλυφος με σκοπό την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων.

Βιογραφικό Χρήστο Πασχαλίδη

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

του

ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

 

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΙΟΣ 2012

 

Προσωπικά στοιχεία

 Ονοματεπώνυμο :       Πασχαλίδης Χρήστος

Όνομα Πατέρα :          Δημήτριος

Όνομα Μητέρας :        Μενεξία

Οικογ. Κατάσταση :    Έγγαμος, δύο παιδιά

Έτος Γέννησης :          29 Αυγούστου 1946

Τόπος Γέννησης :        Λευκίμη Έβρου

Δ/νση Κατοικίας :        Πίνδου 24, Βριλήσσια Αττική

Δ/νση Εργασίας :         Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

(Τ.Ε.Ι-Κ) Αντικάλαμος Καλαμάτας

Παρούσα Θέση:          Ομότιμος Kαθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι.-Κ.

Τηλ. Γραφείου : 210- 8045039

Fax : 210- 8045039

Hλεκρονική Δ/νση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Β.. Σπουδές

1. Σπουδές

.. Προπτυχιακές σπουδές (B.Sc. και M.Sc.). Σχολή Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας Τασκένδης του Ουζμπεκιστάν (πρώην ΕΣΣΔ)..

Μεταπτυχιακές σπουδές (Ph.D.). Μεταπτυχιακό Τμήμα του Επιστημονικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ορύζης της Ακαδημίας Επιστημών του Ουζμπεκιστάν.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιελάμβαναν την παρακολούθηση μαθημάτων και πρωτότυπο ερευνητικό έργο. Ειδικότερα, ο κύκλος των μαθημάτων κάλυψε τα γνωστικά αντικείμενα της «Γονιμότητας του Εδάφους», της «Θρέψης Φυτών», και του «Γεωργικού Πειραματισμού και της Εφαρμοσμένης Στατιστικής». Επίσης, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών παρακολούθησε μαθήματα Φυσιολογίας Φυτών και Βιοχημείας.

Θέμα της διδακτορικής διατριβής : «Aποτελεσματικότητα των δόσεων φωσφορούχων λιπασμάτων στην καλλιέργεια πράσινου Κέναφ (Hibiscus cannabinus) σε σχέση με την περιεκτικότητα του αδέσμευτου φωσφόρου στο έδαφος                                                                                                           

Επιβλέπουσα (advisor-supervisor) στην εκπόνηση της Διδακτορικής διατριβής ήταν η Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Dr. E.B. Diakonova.

1.1 Τίτλοι σπουδών

 • Πτυχίο Γεωπόνου (Β.Sc. και M.Sc.) με εξειδίκευση στη γεωργική χημεία και την εδαφολογία. Ανωτάτη Σχολή Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας Τασκένδης της Δημοκρατίας Ουζμπεκιστάν (πρώην ΕΣΣΔ). 1969
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Εδαφολογία και Γεωργική Χημεία από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας της Ακαδημίας Επιστημών του Ουζμπεκιστάν (πρώην ΕΣΣΔ). 1978

1.2 Λοιπές επιμορφώσεις

Σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα Γεωργικής Χημείας - Θρέψης Φυτών στο Interational Potash Institute, Basel Switzerland. 20-9-91 έως 5-10-91.

1.3 Ξένες Γλώσσες: Ρωσικά άριστα και Αγγλικά βασικά

Γ. Επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία

6/04/2011                     Ομότιμος Καθηγητής του ΑΤΕΙ Καλαμάτας

5/02/1998 -                  Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι., Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του

1/06/2010                     Α.ιΤ.Ε.Ι. Καλαμάτας Διδασκαλία των μαθημάτων Εδαφολογίας, Λιπασματολογίας, Φυλλοδιαγνωστικής

05/07/2001      Μετατροπή θέσης Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση  

                                     Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ 144/5-7-2001 τ.Ν.Π.Δ.Δ.).

09/2001- 05/1998          Προϊστάμενος του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του Τ.Ε.Ι.-Κ.

02/1998 - 1/1993           Ερευνητής Βαθμίδας Β΄ του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

13/4/1992                      Ένταξη στη Βαθμίδα Β΄ του Αναπληρωτή Ερευνητή του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

10/1993 - 08/1991        Διευθυντής α.α. του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

09/1990 - 01/1983         Γεωπόνος στο Τμήμα Γονιμότητας Εδάφους - Θρέψης Φυτών του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, το οποίο υπάγεται από το 1990 στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

12/1982 -10/1982          Γεωπόνος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΑΤ-1 του Υπουργείου Γεωργίας, στον Περιφερειακό Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

10/1982 - 03/1981         Γεωπόνος στην ΠΑΣΕΓΕΣ, αποσπασμένος στην Εθνική Επιτροπή Γάλακτος με έδρα το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

084/1980 - 04/1974       Τακτικός Επιστημονικός Ερευνητής στο Τμήμα Γονιμότητας Εδάφους Γεωργικής Χημείας του Κρατικού Επιστημονικού - Ερευνητικού Σταθμού Ινωδών καλλιεργειών.

03/1975 - 04/1971         Μεταπτυχιακός σπουδαστής.Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του επιστημονικού – ερευνητικού Ινστιτούτο Ορύζης της Ακαδημίας επιστημών του Ουζμπεκιστάν.

04/1971 - 03/1969         Γεωπόνος δόκιμος ερευνητής στο Κρατικό Επιστημονικό -Ερευνητικό Σταθμό Ινωδών καλλιεργειών του Ουζμπεκιστάν (πρώην ΕΣΣΔ).

1.1 Ερευνητικό έργο

 

¨      Το επιστημονικό-ερευνητικό έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και αφορά στη μελέτη της αποτελεσματικότητας της χρήσης ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων, στη μελέτη της γονιμότητας των εδαφών, της χρήσης ανόργανων και οργανικών εδαφοβελτιωτικών παρασκευασμάτων (soil conditioners) στη γεωργία, στην αξιοποίηση των διαφόρων υπολειμμάτων της παραγωγής στη γεωργία, στη προστασία του περιβάλλοντος των εδαφών από τη διάβρωση. Αναφέρεται επίσης, στις λιπάνσεις διαφόρων καλλιεργειών, όπως κενάφ, βαμβακιού, σιταριού, αραβοσίτου, βιομηχανικής τομάτας και συγκεκριμένα:

α) Στην εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των δόσεων των φωσφορούχων λιπασμάτων στην καλλιέργεια του κενάφ σε σχέση με την περιεκτικότητα του αδέσμευτου φωσφόρου στο έδαφος.

β) Στη διερεύνηση της πρόσληψης και συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων NPK στα διάφορα όργανα του κενάφ, βαμβακιού και των μεταβολών τους στη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών.

γ) Στην επίδραση της υγρασίας του εδάφους στη λίπανση με NPK του βαμβακιού.

δ) Στη μελέτη της επίδρασης της υγρής σταθεροποιημένης κοπριάς χοιροστασίου, σε συνδυασμό με τα ανόργανα λιπάσματα, στην ανάπτυξη και απόδοση του βαμβακιού.

ε) Στη διερεύνηση της κατάλληλης σχέσης αζώτου προς φώσφορο στη θρέψη του βαμβακιού.

στ) Στην επίδραση της υπολειμματικής δράσης των δόσεων φωσφόρου στην ανάπτυξη και απόδοση του βαμβακιού.

ζ) Στο ισοζύγιο αζώτου στη λίπανση βαμβακιού.

η) Στη διερεύνηση των αναγκών του βαμβακιού σε Κάλιο, σε διάφορους εδαφικούς τύπους.

θ) Στη μελέτη των μεθόδων και τρόπων βελτίωσης των εδαφολογικών συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.

ι) Στη μελέτη της αποτελεσματικότητας χρήσης στη γεωργία λιπασμάτων από απόβλητα στη θρέψη βαμβακιού.

κ) Εκπόνηση μελέτης αντιδιαβρωτικών μέτρων προστασίας για τις κλιτύες οι οποίες καλλιεργούνται με διάφορα φυτά.

1.2. Συντονιστής των παρακάτω εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων:

1.2.1. 1983. "Μελέτη των δόσεων και της σχέσης του αζώτου προς το φώσφορο στο βαμβάκι κατά την αμειψισπορά μηδική-βαμβάκι". Υπουργείο Γεωργίας.

1.2.2 1984. "Μελέτη της επίδρασης διαφόρων δόσεων υγρής σταθεροποιημένης κοπριάς χοιροστασίου στη γονιμότητα του εδάφους, στο Ν.Φθιώτιδας". Υπουργείο Γεωργίας.

.1.2.3 87 και 1988. α) "Έρευνα επιπτώσεων χρήσης λιπασμάτων σε καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου στο περιβάλλον των Ν.Φθιώτιδας Βοιωτίας και Άρτας", β) "Μελέτη της επίδρασης του καλίου στην ανάπτυξη, απόδοση και ποιότητα σύσπορου βαμβακιού σε σχέση με τη γονιμότητα του εδάφους.", προϋπολογισμού 20.000.000 δρχ. Υπουργείο Γεωργίας.

1.2.4. 1996-1999. "Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και λιπασμάτων με ανάλυση του συστήματος έδαφος-νερό-λίπασμα-φυτό". Πρόγραμμα Ε. και Τ. Συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

1.2.5. 1995. «Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των εργοστασίων απόχνωσης βαμβακόσπορου στη βελτίωση παθογενών εδαφών (ασβεστούχων-νατριούχων)». Στα πλαίσια του ανταγωνιστικού προγράμματος"Δήμητρα 5" του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

1.3. Μέλος επιστημονικών ομάδων εγκεκριμένων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων:

 

1.3.1. 1971-1980. «Mελέτη της επίδρασης των λιπασμάτων στις αποδόσεις των καλλιεργειών κενάφ και βαμβακιού. Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

1.3.2. 1971-1980. Προσδιορισμός της ποσότητας και του τρόπου προσθήκης των εδαφοβελτιωτικών παρασκευασμάτων για τη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, την προστασία αυτών από τη διάβρωση και των υδάτων από τη ρύπανση». Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

1.3.3 1984-1987. "Μελέτη των απωλειών από την αζωτούχο λίπανση και ρύπανση του περιβάλλοντος στη περιοχή της Κωπαΐδας του Ν. Βοιωτίας". Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

1.3.4. 1995. “Οικολογική και οικονομική αξιοποίηση παραπροϊόντων και απόβλητων ελαιουργείων με βιοτεχνολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους". Στα πλαίσια του ανταγωνιστικού προγράμματος "Δήμητρα 95" του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

1.3.5. 2004. KASSA «Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture». 6th FP Specific Support Action-SSA, Sub priority 1.1.6.3. “Global Change and Ecosystems”. Διάρκεια Προγράμματος: 2004-2005

1.3.6. 2004. «Sustainable fertigation techniques for vegetable production in Greece». NAGREF+PPO. Marie Curie Host Fellowships for the transfer of knowledge (ToK), FP6-2002-Mobility 3. Διάρκεια Προγράμματος: 2004-2005.

1.3.7. 2004. «Μελέτη και αποτίμηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο δασικό οικοσύστημα της ζώνης της ελάτης του Ταΰγετου». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων : «Αρχιμήδης –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ,2004

1.3.8. 2004. «Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων στους οπωρώνες της περιοχής Ειρηνούπολης του Νομού Ημαθίας» της Natural Balance σε συνεργασία με τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς: «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ειρηνούπολης» και «Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέος Αίας».

1.3.9. 2004. «Επιπτώσεις της αζωτούχου λίπανσης στο περιβάλλον και αξιολόγηση μεθόδων για τη μείωση απωλειών ΝΟ3-Ν κατά την ευρεία χειμερινή περίοδο σε εδάφη της Δυτικής Ελλάδας με χρήση λιπασμάτων επισημασμένων με 15Ν» στα πλαίσια του «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

1.4 Μέλος επιστημονικών ομάδων ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν χωρίς χρηματοδότηση:

 

1.4.1. 1983-1993. Επίδραση της υπολειμματικής δράσης των δόσεων φωσφόρου στην απόδοση βαμβακιού. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών.

1.4.2. 1983-1993. Μελέτη της λίπανσης με NPK σε συνδυασμό με διάφορα επίπεδα υγρασίας στην ανάπτυξη του βαμβακιού. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών.

1.4.3. 1983-1993. Επίδραση των δόσεων N & P στις ποικιλίες σίτου "ΜΕΞΙΚΑΛΙ" και "ΛΗΜΝΟΣ" σε εδάφη "ENTISOL" και "INCEPTSOL". Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

1.4.4. 1983-1993. Μελέτη του ισοζυγίου αζώτου στη λίπανση βαμβακιού. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

1.4.5. 1989-1993. «Λίπανση του αραβόσιτου με χλωριούχο και θειικό κάλι». Σ.Γ.Α. Άρτας

1.4.6. 2001-2003. «Μελέτη της επίδρασης της Ν-ουχου και Μg-ουχου λίπανσης στην καλλιέργεια της πατάτας (Solanum tuberosum L.) ποικιλίας Spunta στην περιοχή Κυπαρισσίας». Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, ΤΕΙ Καλαμάτας και Δ/νση Γεωργίας Τριφυλίας.

1.4.7. 2001-2003. «Μελέτη της επίδρασης της Ν-ουχου και Κ-ουχου λίπανσης στην καλλιέργεια της πατάτας (Solanum tuberosum L.) ποικιλίας Spunta στην περιοχή Μεσσήνης». Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, ΤΕΙ Καλαμάτας και Δ/νση Γεωργίας Μεσσηνίας

1.4.8. 2001-2002. «Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην παραγωγή και θρεπτική κατάσταση του λάχανου (Brassica oleracea var. capitata ΤΕΙ-Καλαμάτας.

1.4.9. 2001-2002. «Αξιοποίηση υποβαθμισμένης ποιότητας νερού άρδευσης στη καλλιέργεια μαρουλιού υπό συνθήκες θερμοκηπίου».

1.4.10. 2003-2004. «Μελέτη της επίδρασης του Ca και N στην ανάπτυξη, θρέψη και στο φυτοπαθολογικό πρόβλημα του Βοτρύτη (Botrytis cinerea) στα διαφορετικά βλαστικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας τομάτας υπό κάλυψη

1.5. Προτάσεις Ερευνητικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1994-2009, αλλά δεν εγκρίθηκαν:

1.5.1. "Μελέτη της επίδρασης της λίπανσης και άλλων παραγόντων στη συγκέντρωση νιτρικών και βαρέων μετάλλων στα λαχανικά" στα πλαίσια του Προγράμματος, Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ( Π.Ε.Ν.Ε.Δ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

1.5.2. "Μελέτη και αξιοποίηση ερευνητικού προγράμματος ισοζυγίου μακροθρεπτικών στοιχείων εδάφους και οι επιδράσεις της διάβρωσης στα οικοσυστήματα της Ελλάδος και Ρωσίας", στα πλαίσια της Διακρατικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας (1994 -1996), η οποία αξιολογήθηκε θετικά, ωστόσο δεν υλοποιήθηκε λόγω μη υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας.

1.5.3. "Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών για τη βελτίωση της Ελληνικής Αμπελοκαλλιέργειας με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων", στα πλαίσια του υποπρογράμματος 1 του ΕΠΕΤ 2, Μέτρο 1,2 της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

1.5.4. "Μελέτη της επίδρασης της λίπανσης και άλλων παραγόντων στη συγκέντρωση νιτρικών, βαρέων μετάλλων και στην ποιότητα των κηπευτικών". Υπουργείο Γεωργίας.

1.5.5. “Μελέτη της επίδρασης των λιπασμάτων στην συγκέντρωση νιτρικών στην καλλιέργεια πατάτας και στο περιβάλλον”, στα πλαίσια του κοινού ερευνητικού και τεχνολογικού προγράμματος Ελλάδας-Ρουμανίας. (28/1/2000)

1.5.6. “Μελέτη της νιτρορύπανσης στο γεωργικό οικοσύστημα της περιοχής Κυπαρισσίας του Ν. Μεσσηνίας”. Υπουργείο Γεωργίας. (Μάιος 2001)

1.5.7. “Μελέτη της δυνατότητας χρησιμοποίησης κομποστών για γεωργικούς σκοπούς από ιλύ και οικιακά απορρίμματα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων καθώς και από υπολείμματα επεξεργασίας προϊόντων φυτικής παραγωγής”, στα πλαίσια της διακρατικής Ελληνο-ρωσικής συνεργασίας (Ιούνιος 2001).

1.5.8. "Intergrated olive farmer system for the production of biological olive oil", στα πλαίσια του “FAIR PROGRAMME 1994-1998” Ε.Ε.

1.5.9. "Επίδραση της λίπανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών" στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “Δήμητρα 95”.

1.5.10. «Σύστημα αποφάσεων Η/Υ διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων, πρόβλεψης των αποδόσεων και προστασία του περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο». ΓΓΕΤ, Διακρατικό Ελλάδας-Βουλγαρίας, 2002.

1.5.11. FOODSYS «Integrated system of supply for increasing agro-food safety, quality and consumer confidence». Integrated Project 6th FP, Priority 5, «Food Quality and Safety», 2003.

1.5.12. FABIOWASTE Long term risk assessment for soil-water-plant system related to the use of biogradable waste in agriculture: focus on the fate of persistent organic pollutants and heavy metals”. Specific Targeted Reserch Project. 6th FP Pririority 8.1 Policy-Oriented Research (SSP), 2003.

1.5.13. EcoMulching. «Guidelines for the standardization of the in-site biodegradable polymers used as mulching in agriculture: in soil degradability, ecotoxicity and agronomical effects». FP6-2002-FOOD-T27, Food Quality and Safety.

1.5.14. «Μελέτη της επίδρασης της αζωτούχου λίπανσης στην απόδοση, ποιότητα της πρώιμης εαρινής πατάτας ως και στη ρύπανση του αγροοικοσυστήματος στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο». Στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.5.15.. FP6, STREP, “The impact of flavonoid foods on health linked to
significant geographic areas of European consumers”.

 

 

Γ. Επιστημονική δραστηριότητα

.1. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από τον Γεωπόνο κ. Ιωάννη Ακριβό ορίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνέδρια 23/17-9-1990).

.2. Μέλος του Εσωτερικού Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Αθηνών κατόπιν εκλογής του από το Ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Εδαφολογίας. (Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας αριθμ.πρ. 261502/22-3-1988).

.3. Μέλος της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων του Υπουργείου Γεωργίας για τη χρονική περίοδο 1988-1992. Απόφαση Υπουργού Γεωργίας με αριθ. πρωτοκ. 288717/11-5-1988, 247640/11-1-1990 και 301959/20-8-1991.

.4. Διευθυντής α.α. του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών τη χρονική περίοδο Αυγούστου 1991-Οκτωβρίου 1993. Συντονισμός των δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση των στόχων του Ινστιτούτου, όπως τα Ερευνητικά Προγράμματα, ανάπτυξη και εφαρμογή στην πράξη των πορισμάτων της έρευνας στη Γεωργία. Συμβολή στην προώθηση μεγάλων έργων, όπως ENVΙREG, τη χαρτογράφηση του Ν. Φωκίδας και των εκτάσεων των Σταθμών Γεωργικής Έρευνας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Γ.Ε. Συμβολή στη δημιουργία υποδομής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό από κονδύλια ερευνητικών προγραμμάτων.

5. Καθηγητής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης Κ.Ε.Κ κατά τα έτη 1995-1999 σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων, λιπάνσεων των καλλιεργειών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση λιπασμάτων.

6. Εκπαιδευτής σε σεμινάρια του Υπουργείου Γεωργίας στην Καρδίτσα, Θήβα, Χαλκίδα, Χίο κατά τα έτη 1988-1993 σε θέματα λιπάνσεων των καλλιεργειών-θρέψη φυτών, ρύπανση των εδαφών και υδάτων από τα νιτρικά και φωσφορικά ιόντα.

7. Συντάκτης ραδιοφωνικών εκπομπών των 1988-1995 σε περισσότερες από 20 ομιλίες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα σχετικά με τη γονιμότητα των εδαφών και την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων σε διάφορες καλλιέργειες.

8. Σύμβουλος οδηγιών και ενημέρωσης των αγροτών και συνεταιρισμών, για την επίλυση των προβλημάτων ορθολογικής αξιοποίησης χημικών και οργανικών λιπασμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

9. Συμμετοχή στο Cross Meeting του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων της ερευνητικής πολιτικής σε θέματα "Έδαφος-Λιπάσματα", το 1995 στην Αθήνα.

10. Μέλος της συντακτικής ομάδας (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Journal of Balkan Ecology και του Ecology and Future.

11. Εισηγητής των εξετάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στα μαθήματα Εδαφολογία, Λιπασματολογία και Γεωργική Χημεία, κατά τα έτη 2001-2003.

Δ. Δημοσιευμένο έργο

Δ 1. Διδακτορική διατριβή

1.Πασχαλίδης Χ., 1978. Αποτελεσματικότητα των δόσεων φωσφορούχων λιπασμάτων στην καλλιέργεια πράσινου κενάφ (Hibiscus cannabinus) σε σχέση με την περιεκτικότητα του αδέσμευτου φωσφόρου στο έδαφος. Διατριβή Ph.D. (στα ρωσικά), Τασκένδη.

Δ 2. Βιβλία- μονογραφίες

1.. Πασχαλίδης Χ., 2006 Λιπασματολογία Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εκδόσεις Έμβρυο, Αθηνα, σελ. 328.       ISBN 960-8002-41-9

2.. Πασχαλίδης Χ., 2005 Εδαφολογία Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εκδόσεις Έμβρυο, Αθηνα, σελ. 184 ISBN 960-8002-02-8.

3.. Θεοδώρου Μ., και Χ. Πασχαλίδης, 1999 Εγχειρίδιο καλλιεργητή

Για το έδαφος, το νερό άρδευσης, τα λιπάσματα και την λίπανση των, καλλιεργειών. Εκδόσεις Έμβρυο, Αθηνα σελ. 199. ISBN 960-8002-38-9

4. Πασχαλίδης Χ., 1997. Το κενάφ. Μια νέα καλλιέργεια με προοπτική ανάπτυξης στη χώρα μας.. Εκδόσεις Αγροτύπος, Αθήνα , σελ. 56. ISBN 960-7667-02-6.

5..Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ., και Κ. Παγανίας, 1995. Διάβρωση των εδαφών-Αντιδιαβρωτικά μέτρα προστασίας. Εκδόσεις Zymel, Αθήνα, σελ. 68. ISBN 960-7116-14-3.

Δ 3. Ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένες σε περιοδικά,SCI & SSCI

 

6.Kavvadias V., . Paschalidis Ch., Koriki A., Dimitropoulou S., Effect of soil amended with Cd and Pb on growth,yield and metal accumulation in cabbage. Communication in Soil Sciense and Plant Analysis, [Submitted]

7. Petridis A., Gasparatos D., Haidouti C., Paschalidis C., Zamanidis P., Effect of nitrogen and boron fertilization on Lettuce ( Lactuca sativa L.) mineral nutrition in calcareous soil. Communication in Soil Sciense and Plant Analysis, [Submitted]

8. Kavvadias V., Paschalidis C., Koriki A., Bougiura L., Effect of Zn and N on growth, yield and nutrient composition of spinach. Communication in Soil Sciense and Plant Analysis, [Submitted]

9..KavvadiasV.,DaggasT.,Paschalidis Ch., Vavoulidou E.and Theocharopoulos S.,,2012 Effect of Boron Application on Yield, Quality and Nutritional Status of Peach Cultivar “Andross” Communications in Soil Sciense and Plant Analysis, 43:1-2,134-148.

10.Kavvadias V.,Paschalidis Ch., Petropoulos D., and Koriki A., 2012 Effects of Soil Amended with Cadmium and Lead on Growth, Yield and Metal Accumulation and Distribution in Parsley. Communications in Soil Sciense and Plant Analysis,43:1-2,161-175.

11..Kavvadias V.,Daggas T., Paschalidis Ch. and Vavoulidou E.,2012 Seasonal Variation in Yield Fruit Quality and Nutritional Status of Greenhouse Tomato under Different Fertilization Management Plans Communications in Soil Sciense and Plant Analysis, 43:1-2,197-208.

12Kavvadias V., .Paschalidis Ch.,Akrivos I., and Petropoulos D.,2012 Nitrogen and.Potassium Fertilization Responces of Potato[Solanum tuberosum] cv Spunta. Communications in Soil Sciense and Plant Analysis43:1-2,176-189.                

13.Savvas, D., Chatzieustratiou E., Paschalidis C., and N. Sigrimis, 2008. Impact of a progressive Na and Cl accumulation in the root zone on pepper grown in 9. closed-cycle hydroponic system. Acta Horticulturae 807, Vol. II,p. 451-456

14. Ioannou A., Dimirkou A., Doula M. and Ch. Paschalidis, 1994. Kinetics of potassium desorption by Alfisols of Greece. Communication in Soil Sciense and Plant Analysis, Vol. 25 p.1355-1372.

15. Mitsios I., Dimirkou A., Ioannou A. and Ch. Paschalidis, 1994. The sorption isotherms of pottassium. Communication in Soil Science and Plant Analysis, Vol. 25,p.1373-1380.

16. Deligianni Ch., Ioannou A., Dimirkou A. and Ch. Paschalidis, 1994. Potassium sorption by Entisols of Greece as described by commonly used rms. Communication in Soil Science and Plant Analysis, Vol 25,p. 1431-14465. 17.Chatzoudis G., Mitsios J., Paschalidis Ch. and P. Dedes, 1994. Development of PC Software to Support Soil., Plant and Irrigation Waters Analysis.communication in Soil Science and Plant Analysis, Vol 25,p. 1447-1454. .

18.Dimirkou A., Mitsios I., Ioannou A. Paschalidis Ch., and M. Doula, 1993. Kinetic study of phosphorus desorption by Alfisols. Communication in Soil Science Plant Analysis 24, p. 989-1001.

Δ 4. Ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύμενες σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές , εκτός SCI & SSCI,:

19. Paschalidis C., Zamanidis P., Darras A., Chouliaras G., and Petridis A., 2011 Comparative Evaluation of Different substrates on rooting and growth of hybrid vine seedings Soil science agrochemistry and ecology Vol. XLV.,N 1-4 ,p.40-41, Sofia

20.Petridis A., Paschalidis C., Kavvadias A., Koriki A., Petropoulos D., and Mouroutoglou C.,2011 Effect of soil moisture and nitrogen fertilization on lettuce (Lactuca sativa L.) growth and inorganic composition in conditions of boron toxity. Soil science agrochemistry and ecology Vol. XLV.,N 1-4 ,p.42-44, Sofia

21. Kavvadias V.,Paschalidis Ch.,Velissariou D., Vasileiadis St., Koriki A., Triantaphylopoulos A.,2008 . Forest floor and soil properties in a fir ecosystem of Taygetos Mountain in Peloponnese. Ecology and Futute,vol.VII., 2,p.13-18

22. Zamanidis P., Paschalidis Ch., Troshin L., 2009 Licovrisi – new wine variety of grape with white berry of Greece Ej.Kubagro.ru 50 .

23. Zamanidis P.,Vavoulidou E., Paschalidis Ch., Troshin L., 2009 Cultivation perspektive of the grepe varieties (Mavrostifo) for red wine production of high quality Ej.Kubagro.ru 51.

24. Zamanidis P., Paschalidis Ch.,Maltabar L.,2008 Effect of the substrates on the prodaction of engrafted vine cuttings during they Raising in heated greenhouses. Ecology and Future,vol.VII, 2.,p.19-24

25.Koukoulakis P., Papadopoulos A.,ChatzisavidisC., Paschalidis C.,and Kavvadias V.,2008. The effects of N and Zn and their interrelationships in maize nutrition grown in calcareous soils. Ecology and Future, Vol.VII, No2, Bulgarian Journal of Ecological Science. 25-28.

26. Paschalidis Ch.,Kavvadias v., 2008. The effects of N and Zn and their interrelationships in maize nutrition groun in calcareous soil. Ecology and Future,vol VII.,2 p.25-28.

27. Paschalidis Ch., Kavvadias V., Koriki A,. Chormova D.,,. Vasiliadis S., Konstantinidou P,, Triantafillopoulos A., and . Mitropoulou E,2006. Effect of nitrogen and potassium application with the use of conventional and slow release fertilizers on potato plants. Agricultural Science, Vol. XXXIX, no 5. P.25-32.

28. Akrivos J., Kavvadias V., Paschalidis Ch., Rigas F., Zakinthinos G., Papadopoulos P., Dimirkou A., Rouskas D., and Cees de Krelj., 2006. Effect of sewage sludge applied on tall fescue and soil fertility. Journal of Balkan Ecology, vol. 9, No 2, p. 147-154

29. Zamanidis P., Maltabar L., Paschalidis Chr. 2007 Effect of substrates upon the regenaration of the engrafted cuttings and the yield from engrafted rooted vines.Agricultural Science vol. XL 1 p.26-34

30. Zamanidis P. Paschalidis Chr., Vavoulidou-Theodorou,2006 Effect of the Load upon the Quantitty of the grape,variety Attiki.Attiki.Agricultural Science,vol.XXXIX, 6,p.76-79

31. Zamanidis P., Paschalidis Chr., Vavoulidou-Theodorou E.,2006. Limniona-perspective local hiqh-quality wine variety from Greece.Agricultural Science, vol. XXXIX.,p.8O-85

32.Akrivos J., Kavvadias V., Paschalidis Ch., Rigas F., Zakinthinos G., Papadopoulos P., Dimirkou A., Rouskas D., and Cees de krEej., 2006. Effect of sewage sludge applied on wheat and soil fertility. Journal of Balkan Ecology, vol. 9, No 2, p. 137-146

33. Kavvadias V.,. Paschalidis Ch, Pavlou G., Stavrinos E., .Kosmidis,I and Gasiamis P, 2004. “Effects of NaCl and N fertilizer on leaf yield of soil-grown lettuce (Lactuca sativa L.)”. Journal of Balkan Ecology. Vol 7., no 1.46-55.

34.Paschalidis, Ch., Kavvadias V. and E. Stavrinos, 2003. Responces of potato cv. Spunta to nitrogen and potassium fertilization. Soil Science Agrochemistry and Ecology. Vol. XXXVII, 1,p. 50-54

35.Stavrinos , E., Paschalidis, C., and Kavvadias , V. 2003. “Organic matter effect on two sandy acid soils toxicity of tobacco cultivate in south and north Greece”. Ecology and Future, Vol l, No 3-4, p.109-111

36.Paschalidis, Ch., Kavvadias V., Vasileiadis S., Stavrinos E., Ligos E., and N. Katranis. 2003. “Effect of N, P and K fertilization on cotton yield and soil fertility”. Journal of Balkan Ecology. Vol 6., no 1. p. 43-48.

37.Stavrinos , E., Paschalidis, C., and Kavvadias , V. 2003. “Organic matter effect on two sandy acid soils toxicity of tobacco cultivate in south and north Greece”. Ecology and Future, Vol l, No 3-4, p.109-111.

38.Paschalidis Ch., Kavvadias V. and Akribos J. 2002. Liquid piggery waste application to cotton ecosystem. Journal of Balkan Ecology.Vol.5,1, p. 41-47.

39. Paschalidis, Ch., Stavrinos E. and P. Dimitrov, 2002. The irrigation and N- P-K fertilization effect on cotton production. Agricultural Engineering .2, p.34-38.

40. Stavrinos E., Paschalidis Ch. and P. Dimitrov, 2002. A model for land use and optimisation of regional irrigation water distribution. Agricultural Engineering .1, p.29-34.

41.Paschalidis, Ch., Vasileiadis S., Ligos E., Kechagia U., E. Stavrinos and V. Kavvadias, 2002. Effect of nitrogen and its timing application on quantity and quality of cotton yield. Journal of Balkan Ecology. Vol.5 N 4. p. 405-408.  

42.Stavrinos E., Paschalidis Ch. and . KavvadiasV 2002 Movement of Solute in Acidic Soil Under Intermittent Leaching and the effect on the irrigated crops drought. Ecology and Future, Vol. 2-4, p. 89-92.

43.Stavrinos E. and . Paschalidis Ch.,. Common strategy an the Implementation of the water framework Directive of E.U. about the rives basin districts Identification. Ecology and Future, V.II –2-4, p.93-95

44. Kavvadias, V., Paschalidis Ch., A. Paraskevopoulos and E. Stavrinos, 2002. Responses of potato cv. Spunta to nitrogen and magnesium fertilization. Soil Science Agrochemistry and Ecology, Vol xxxvii, No 4., p. 26-29.

45.Paschalidis Ch., Stavrinos E., and Kavvadias V. 2002. The effects of the nitrogen fertilizer rates on the nutrients uptake and yield of cotton crop in calcareous soils of Greece. Ecology and Future, Vol. 1, N0.1, p. 21-23...

46.Christov I.D. and Paschalidis C.D, 2001. Soil water and nutrient regimes scientific basis for effective crop growing. Journal of Balkan Ecology, Vol. 4,

47.Paschalidis Ch., and E. Stavrinos, 1997. The effect of Nitrogen utilization on the growth and the yield characteristics of Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Malvaseal in Entisols). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4,. 48.Nτιακόνοβα Ε.,και Πασχαλίδης Χ.,, 1975. Πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση φωσφορούχων λιπασμάτων στην καλλιέργεια του κενάφ. Επιστημονικό περιοδικό "Λινάρι-Κενάφ" Μόσχα 1, σ. 28-30 (στα ρώσικα]

      

Δ 5. Ερευνητικές εργασίες,δημοσιεύμενες σε Εθνικά περιοδικά, με κριτές

49.Ακρίβος Ι.,Καββαδίας Β., Ρήγας Φ., Κουλουμπής Π., Ρούσκας Δ.,και Πασχαλίδης Χ.,2007 Επίδραση ιλύος βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων σε καλλιέργεια αραβοσίτου Αγροτίκη Ερευνα, 30,σ.:3-14  

50. Κουκουλακης π.χ Πασχαλιδης, Χ., Χατζησαββιδης Χ., Παπαδοπουλος Α.. και Καβαδiας Β., 2005. Η λίπανση του καλαμποκιού (Zea mays L.) με άζωτο και ψευδάργυρο: ΙΙ. Επίδραση στην κατανομή του Ν, P,K, και Ζn στα φύλλα, τα στελέχη, τους σπάδικες και τον καρπό. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα-Σειρά VI-Τόμος 16, Τεύχος 4, σ.31-46.

51.Πασχαλίδης Χ., Β. Καββαδίας και Σ. Αργυρού, 2002. Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και στην συγκέντρωση νιτρικών στο λάχανο και στο έδαφος. Χημικά χρονικά, Τεύχος 1, σ. 11-13.

52.Θεοχαρόπουλος Σ., Χρήστου Μ., Γκατζογιάννη Π., και Χ. Πασχαλίδης, 1989. Κατανομή αζώτου στην καλλιέργεια καλαμποκιού. Γεωργική Έρευνα, Τόμος 1-2 τεύχος 13, σ. 65-81.

Δ. 6. Ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ( πλήρεις με κριτές):

53.Petridis A., Paschalidis C., Kavvadias V., Koriki A., Petropoulos D., Mouroutoglo L.,2011 Effekt of soil moisture and nitrogen fertilization on lettuce (Lactuca sativa L.) growth and inorganic composition, in conditions of boron toxicity In proceedings of international conference 100 years Bulgarian soil science .,16-20 May 2011,Sofia, part two, p.764-768

54. Kavvadias V., Paschalidis C.,. Velissariou D.,. Mavroudis P, . Koriki A, and . Petropoulos D., 2009. Macronutrient and heavy metal accumulation in a Greek fir ecosystem of Taygetos mountain in Peloponnese. In: Proceedings of 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos, Volume 1, p.589-595

55.Vavoulidou E., Kavvadias, V., Paschalidis, C. and Dimirkou A.,2008

Amelioration af salim-sodic and kigh calcarious soils tjraigh cotton acid pelinting prouse residncs 13 th Ramiran international confere in organic manure management Albena, Bulgaria ,.,p 461-465.

56.Paschalidis Ch, Kavvadias V, Dimopoulos I.,. Vavoulidou E., Chasaneas N., 2007: The effect of soil water content and type of nitrogenus fertilizer on the growth and yield of onion (Allium cepa L.) and on availability of nutrients in plant and soil. In Proc.of the Intern. Conference, 60-years Institute of Soil Science “Nikola Poushkarov”, Soil Science-Base For Sust.Agriculture and Envir. Protection, p. 266-271.

57. Kavvadias. V., Paschalidis C., . Asimakopoulou A.,. Cees de Krelj ., Lagopoulos D., and Gieneadopoulou A., 2007. A fertigation model for greenhouse tomato and cucumber. Relationships among ion concentrations in the soil-water extract 1:2 and plant nutrient status. Proceedings of the International Conference, 60-years Institute of Soil Science “Nikola Poushkarov”, Soil Science-Base For Sustainable Agriculture and Environment Sofia.p. 247-249.

58.Paschalidis, C., . Vasiliadis,S.,. Kavvadias V.,, . Koukoulakis P., and . Paschalidou Ch.,, 2007. Effect of nitrogen fertilizer rates on nutrient uptake and yield of maize crop (Zea mays L.) in calcareous soils of Greece. Proceedings of the International Conference, 60-years Institute of Soil Science “Nikola Poushkarov”, Soil Science-Base For Sustainable Agriculture and Environment Protection. Sofia.p. 261-265

59.Paschalidis Ch., Kavvadias V., Giannakopoulou O, Vasiliadis S.,,Koriki A, .Paschalidou Ch.,, and . Anastasakos S., 2004. Effects of mineral N-P-K fertilizers on the soil and leaves of the olive cultivation, in the area of south Peloponnese Proceedings of National Conference with International Participation “Management, Use and protection of Soil Resources”, Sofia, Bulgaria.

60.KavvadiasV.,deKreij,C.,Assimakopoulou,A.,Paschalidis,C.,Paraskevopoulos A, Genneadopoulou A.,and. Lagopoulos D 2004. Fertigation: II. Experiments in Greece with greenhouse grown tomato and cucumber on two soil types Proceedings of National Conference with International Participation “Management, Use and protection of Soil Resources”, Sofia,

61. Cees de Krelj,. Kavvadias V, Assimakopoulou,A.,Paschalidis C.,. Paraskevopoulos A.,Genneadopoulou A., and. Lagopoulos D., 2004. Fertigation: I. Methodology of 1:2 volume water extract Proceedings of National Conference with International Participation “Management, Use and protection of Soil Resources” Sofia,

62.Paschalidis, C V. Kavvadias, P. Zamanidis, U. Gianakopoulou, A. Koriki, and P. Xatziminaoglou 2004. The effect of organic and chemical fertilization on the growth and yield of “Attiki” grapevine (Vitis vinifera L.) Proceedings of National Conference with International Participation “Management, Use and protection of Soil Resources” Sofia,

63.Israilides C., Vlissides A., Paschalidis Ch., Dimirkou A., Papadopoulos P., Kouloumbis P., Iconomou P., Papayannopoulou D., Gouzelouiannis A., Christodoulou V. and E. Staurinos, 2000. Εcological management of Composted olive stone wooden residue with olive mill water wastes as a soil conditioner Proceedings of the International Conference, “Restoration   and Protection of the Environment” Thassos, p. 561-568

64. Mitsios I., Paschalidis Ch., Stavrinos E, Christidou S and N. Katranis, 1999. The effects of nitrogen fertilizer rates on the uptake and yield of cotton on calacareous soil. World Cotton Research Conference-2, , p. 432-435

65. Stavrinos E. and Ch. Paschalidis, 1998. An expert decision support system for management of nutrients rates and irrigation scheduling. Proceeding of the research insitute for irrigation, drainage and hydraulic engineering. Sofia Vol. XXV, p. 462-470,

66. Stavrinos E., Mitsios I. and Ch. Paschalidis, 1996. A methodology for regional network analysis erosion in Mediterranean Red Soils. International Conference on Mediterranean Desertification, Grete-Hellas, Vol.2

67. Theodorou M., Stavrinos E. and Ch. Paschalidis, 1995. Red Mediterranean soils of Attica and Viotia sites and their agricultural appraisal., “3rd International meeting on Red meditteranean soils”, Chalkidiki, p. 253-256.

68. Stavrinos E., Paschalidis C. and Mitsios I., 1995. A model for land use and optimization of regional irrigation water distribution. “44th Seminar of the European Association of Agricultural Economists”. Thessaloniki,

69. Stavrinos E., Paschalidis C. and P. Pardalos, 1995. Sigma crops: An expert decision support system for agricultural management of N:P rates and irrigation scheduling. “3rd Balkan conference on operational research, 16-19 October 1995, Thessaloniki.

70.Paschalidis Ch., Dimirkou A.,Christidou S. and E.Stavrinos, 1994. Effect of NPK levels in the growth and yield of cotton. “3rd Congress of the European Society for Agronomy”, Padova University, Abano-Padova, 18-22 September, 1994. Proceedings p.202-203.

71.Paschalidis Ch., Mitsios J., Dimirkou-Ioannou A. and S. Christidou, 1992. Phosphorus residue action on cotton. 4th International IMPHOS (World phosphate Institute) Conference, Belgium 8-11 September, 1992, p. 662-666.

72.Kechagia V., Mitsios J., Paschalidis Ch. and N. Katranis, 1992. Effect of N level in Cotton fibre quality “2nd Consultation of the FAO Inter-regional research network on cotton”, Thessaloniki.

73.Αkrivos J., Paschalidis Ch. and S. Christidou, 1990. Liquid piggery wastes application on cotton cultivation. In : Τreatment and use of sewage sludge and id agricultural wastes. Athens, p.459-463

74..Theochapoulos S.,Karagianni-Christou M., Ghatzogianni P.,Papadopoulos P., Paschalidis Ch., Dionisopoulou P.,and G. Antonakopoulos, 1987. An approach to measure the nitrate leaching in Kopais area in Greece. Στο βιβλίο Management systems to reduce impact of nitrates. Brussels, p. 158-170.

.

Δ 7. Ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένες σε εκδοσεις Ερευνητικών Ιδρυμάτων

75.Πασχαλίδης Χ., Δημήρκου Α. και Σ. Χρηστίδου, 1988. Αλληλεπίδραση N:P205 στο βαμβάκι. "Ερευνα στο βαμβάκι". Εκδοση της Διεύθυνσης Έρευνας και Προγραμματισμού του Οργανισμού Βάμβακος. Αθήνα, Τόμος 1, τ. 2, σ. 5-16., ISSN: 1105-0586.

76.Ντιακόνοβα Ε. και Χ. Πασχαλίδης, 1979. Επίπεδα φωσφορούχων λιπασμάτων στο κενάφ σε εξάρτηση από την περιεκτικότητα του ευκίνητου φωσφόρου στο έδαφος. "Προβλήματα βιολογίας, ανάπτυξης του κενάφ και βασικά στοιχεία της καλλιέργειας του. Έκδοση της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας του Ουζμπεκιστάν, Τασκένδη σ. 22-35 (στα ρώσικα).

77.Πασχαλίδης Χ., 1979. Η αποτελεσματικότητα των επιπέδων φωσφορούχων λιπασμάτων στην καλλιέργεια κενάφ σε σχέση με την περιεκτικότητα του αδέσμευτου φωσφόρου στο έδαφος. Περίληψη της διδακτορικής διατριβής. Έκδοση του Ινστιτούτου Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας της Ακαδημίας Επιστημών του Ουζμπεκιστάν, Τασκένδη σ. 1-22 (στα ρώσικα).

78.Πασχαλίδης Χ., Χασίμοβα Ζ. και Ι. Σαντίκοβ, 1976. Βασικά στοιχεία λίπανσης του κενάφ για κλωστικές ίνες. Πρακτικά Συνεδρίου για το Πανενωσιακό Γεωγραφικό Σύστημα πειραμάτων λίπανσης καλλιεργειών. Έκδοση Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας Σοβιετικής Ένωσης. Μόσχα, σ. 271-274 (στα ρώσικα).

79.Πασχαλίδης Χ., 1975. Αποτελεσματικότητα των φωσφορούχων λιπασμάτων στις καλλιέργειες κενάφ. Πρακτικά Συνεδρίου για τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων των Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας και Καζαχστάν. Έκδοση της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, Τασκένδη, σ. 193-195 (στα ρώσικα).

80.Ντιακόνοβα Ε.,και Χ. Πασχαλίδης, 1974. Αποτελεσματικότητα των φωσφορούχων λιπασμάτων προστιθέμενων στην καλλιέργεια πράσινου κενάφ σε συνάρτηση με την περιεκτικότητα του εδάφους σε αφομοιώσιμο φώσφορο. Επιστημονική Έκδοση 4, "Προβλήματα βιολογίας, αγροτεχνικής και μηχανοποίησης της συλλογής κενάφ. Έκδοση της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας του Ουζμπεκιστάν. Τασκένδη, σ. 60-68

81.Ντιακόνοβα Ε., Κόλλιας Α. και Χ. Πασχαλίδης, 1973. Η φωσφoρική λίπανση του κενάφ σε σχέση με την περιεκτικότητα αφομοιώσιμου φωσφόρου στο έδαφος. Επιστημονική έκδοση 3, "Ορισμένα προβλήματα κεναφοκαλλιέργειας", Έκδοση της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας της ΣΣΔ Ουζμπεκιστάν. Τασκένδη, σ. 59-66 (στα ρώσικα).

Δ 8. Ερευνητικές   εργασίες, δημοσιευμένες σε πρακτικά Εθνικών Σνεδρίων (πλήρεις με κριτές):

82.Καββαδίας β., Πασχαλίδης Χ., Κορίκη Α.και Α.,Καλλιγέρη ,2010. Η επίδραση του καδμίου στην απόδοση και συσσώρευση του στο μαρούλι. 130 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο . Λάρισα., σ.493-502

83.Παπαδοπούλου Μ., Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β., Βλαχόπουλος Ε., Κορίκη Α., και Α.Κοστρίβα,2010.Η επίδραση της βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας της θερμοκηπιακής τομάτας στη δραστηριοτητα της εδαφικής μικροχλωρίδας. 130 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο . Λάρισα., σ.545-554.

84. ΚαββαδίαςΒ,.ΔάγγαςΤρ.,,.ΒαβουλίδουΕ.,,.Θεοχαρόπουλος Σ.,.Πασχαλίδης Χ.,και Χ., Παππας 2009 Η επίδραση του βορίου και ασβεστίου στην απόδοση και θρεπτική κατάσταση της μηλιάς Granny Smith. 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια.σ.105-109.

85..ΚαββαδίαςΒ,.ΠασχαλίδηςΧ.,ΚορίκηΑ, Χατζή Μ., ΠετρίδηςΑ.,2009.Δυναμι κή της συσσώρευσης και της κατανομής του μόλυβδου στο μαρούλι. 24ο Παννελήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια.,σ.573-577.

86. Παπαδοπούλου Μ.,.Καββαδίας Β.,Πασχαλίδης Χ.,.Βαβουλίδου Ε.,Κορικη Α.,2009.Η αντίδραση των μικροοργανισμών του εδάφους υπεύθυνων για την ανοργανοποίηση του εδαφικού C και N στην προσθήκη χαλκού σε συνδυασμό με τη λίπανση. 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια.,σ.579-583.

87.,ΠασχαλίδηςΧ.,.ΚαββαδίαςΒ.,ΚορίκηΑ.,.ΠετρόπουλοςΔ.,.Σωτηρόπουλος Σ.,.ΠασχαλίδουΧ.,ΧριστοπούλουΣ.,ΠετρίδηςΑ,2009..Επίδραση διαφορετικών επιπέδων υγρασίας και λίπανσης στην ανάπτυξη, απόδοση, συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων στο μαρούλι και στο έδαφος. 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια.,σ.585-589.

88..Σωτηρόπουλος Σ.,Πασχαλίδης Χ.,Καββαδίας Β.,Κορίκη Α.,.Παπαδόπουλος Ε.,.Νηφάκος Κ.,Ξηρογιάννης Γ.,.2009 Διερεύνηση της επίδρασης των επιπέδων N και Zn στην ανάπτυξη, απόδοση, και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων στο μαρούλι και στο έδαφος. 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια.,σ591-595..

89.ΠαπαδοπούλουΜ.,,ΚαββαδίαςΒ.,ΠασχαλίδηςΧ.,ΒαβουλίδουΕ.,,Κορίκη,.Μπαρούνου Ι.,Νικολάου Ι.,2009.Η επίδραση του κομπόστ από απόβλητα ελαιοτριβείων και της λίπανσης στην ανάπτυξη εδαφικής μικροχλωρίδας και του βοτρύτη(Botrytis cinerea P.)σε καλλειέργεια μαρουλιού.24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια, σ.753-758.

90..Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β.,Πετρόπουλος Δ.,Κορίκη Α.και Πανδής Α.,2009 Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους στο κριθάρι. 60 Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας ‘’Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών’’Θεσσαλονίκη, ,σ.229-234

91.Varzakas Th., Arapoglou D.,Israilidis C., Paschalidis C., Martinov M., Zakynthinos G., and Xynias I.,2009 Bioethanol production from maize cobs by Saccharomyces cerevisiae   30 Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων Ρέθυμνο., σ.53-57.  

92.Σωτηρόπουλος Σ.,Πασχαλίδης Χ , Καββαδίας Β., .,Κορίκη Α.,Ξηρογίαννης Γ.,και Στρατουράς Ι.,2008 “ Επισκόπηση γονιμότητας εδαφών σε Ελαιώνες (Ποικιλία Κορωνείκη) του Ν.Μεσσηνίας”.12ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Πύργος.σ, 401-410.

93.Πασχαλίδης Χ , Καββαδίας Β., Κουκουλάκης Π., Χατζησαββίδης Χ.,Κορίκη Α.,Kαλιγερή Ο., Πασχαλίδου Χρ. και Παπαδόπουλος Π.,2008 “Επίδραση ΖnSO4 στην ανάπτυξη και ανόργανη σύνθεση του Μαρουλιού (Lactuca sativa) παρουσία του ΝΡΚ ”.12ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Πύργος , σ. 35-45.

94.Καββαδίας Β.,Δάγγας Τ.,Πασχαλίδης Χ., Βαβουλίδου Ε., Κορίκη Α.,Σαγκώτη Χρ.,Παππάς Χρ., 2007. H επίδραση του βορίου στην απόδοση και θρεπτική κατάσταση της ποικιλίας ροδακινιάς Andross. 23ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά,.τ., Α’,σ.157-160

95.Παπαδοπουλου Μ.,Καββαδιας Β.,Πασχαλιδις Χρ., Βαβουλιδου Ε.,Κορικη Α., 2007.Μελέτη της επίδρασης των επίπεδων Pb σε καλλιέργεα σπανακιού, στην απόδοση και μικροχλωρίδα του εδάφους . 23ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά,.τ., Β’, σ.823-826.

96...Καββαδιας Β., Cees de Krelj ., Πασχαλιδης Χ.,Παρασκευοπουλος Α., Ασημακοπουλου Α.,2005.Εφαρμογή Μοντέλου λίπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών στην Κυπαρίσσια. Ι. Λιπαντική Αγωγή. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα,.τ., Α, σ. 495-498.

97.Πασχαλίδης Χ.,Καββαδίας Β., Κορίκη Α., Σμυρλή Σ., Πασχαλίδου Χ.,2007

Η επίδραση του Cd στην απόδοση και στη συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων

(Cd,Zn,Cu,Pb) στο μαίντανο και έδαφος. 23 Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Χανιά.,τ.Β.,σ.827-830.

98.Πασχαλίδης Χ , Καββαδίας Β., .,Κορίκη Α.,Κουκουλάκης Π., Kελεμένης Ν., και Παπαδόπουλος Π.,2006 “Επίδραση της υγρασίας του εδάφους των δόσεων αζώτου και του τύπου λιπάσματος στη θρεπτική κατάσταση του βλίτου (Amaranthus Blitum) και στο έδαφος ”.11ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αρτα ,σ. 313-324

99.Σωτηρόπουλος Σ.,Πασχαλίδης Χ , Καββαδίας Β., .,Κορίκη Α.,Κουράκος Π., και Πασχαλίδου Χρ.,2006 “ Μελέτη της Επίδραση της Ν-Ρ-Κ λίπανσης στην απόδοση και θρεπτική κατάσταση της Συκίας <<Καλαμών >>στο Ν.Μεσσηνίας”.11ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αρτα ,.σ. 335-342.

100.Καββαδίας Β., Cees de Krelj., Πασχαλίδης Χ., Παρασκευόπουλος Α., και . Ασημακοπούλου Α.,.2005 “Εφαρμογή μοντέλου λίπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και αγγοριού στη Κυπαρισσία .Ι.Λιαντική αγωγή. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, .τ.Α.,σ. 495-498

101.Καββαδίας Β, Δάγγας Τρ.,.Πασχαλίδης Χ, Κορίκη Α.,Σταυρόπουλος Γ.,Πετρέα Α.,.2005 “Μελέτη της Επίδραση του ασβεστίου και του αζώτου στην ανάπτυξη και θρέψη στα διάφορα βλαστικά στάδια της καλλιέργειας τομάτας υπο κάλυψη.”. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα,τ.,Α., σ. 499-502

102.Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β, Παρασκευόπουλος Α.,Κορίκη Α.,Τσάβου Ε., Νάζου Αικ., και Πασχαλίδου Χρ.,2005 “ Επίδραση του Ν-ουχου και Κ-ουχου λίπανσης στη θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας πατάτας ποικιλίας Spunta”. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα .,τ.Α.,σ. 507-510.

103.Ζακυνθινός Γ., Καββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Κορίκη Α., και Πολύτιμος Ε., 2005 Εποχιακή διακύμανση της παραγωγής της ξηρής βιομάζας και της συγκέντρωσης των νιτρικών σε αεροπονική καλλιέργεια τριών ποικιλιών μαρουλιού. 220 Πανελληνιο επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημης Οποροκηπευτικών, ,Πάτρα,τ.,Β., σ. 481-484.

104.ΚαββαδίαςΒ.,ΑσημακοπούλουΑ.,ΠασχαλίδηςΧ.,CeesdeKrelj.,Λαγόπουλος Δ., και Γιενεαδοπούλου Α. 2005 “Εφαρμογή μοντέλου λίπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και αγγοριού στη Κυπαρισσία .ΙΙ.Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης των ιόντων στο εκχύλισμα έδαφος-νερό 1:2 με τη θρεπτική κατάσταση των φυτών. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα,τ.Β., σ.507-510.

105..Ζακυνθινός Γ., Κα6ββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Κορίκη Α.,και Σατολιάς Κ., 2005. Εποχιακή διακύμανση της συγκέντρωσης των Ν, Κ, Ca, Mg, Na σε αεροπονική καλλιέργεια τριών ποικιλιών μαρουλιού. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα,.τ., Β ,σ. 527-530

106.Πασχαλίδης Χ , Κουκουλάκης Π., Παπαδόπουλος Α.,Καββαδίας Β., Χατζησαββίδης Χ., και Κατράνης Ν., .2004 “Επίδραση του αζώτου και ψευδαργύρου στις παραμέτρους αύξησης του καλαμποκιού και στις μεταξύ τους σχέσεις ”.10ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Βόλος σ. 245-255. 107.Καββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Παύλου Γ. και Κοσμίδης Η., 2003. Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης και της αλατότητας (NaCl) στη χημική σύσταση του μαρουλιού, 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα,. τ.Α. σ111-114..

108.[Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β., Νικόπουλος,Δ., Παρασκευόπουλος Α., Κυριακόπουλος Μ.,.και 2004. . Επίδραση της Ν και Μg-ουχου λίπανσης στην απόδοση της καλλιέργειας πατάτας (SolaniumTuberosum) ποικιλίας spunta και στη γονιμότητα του εδάφουςά. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 2003.τ.Α.σ.95-99                                                                                        

109.Καββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Παύλου Γ. και Κατσάς Α., 2003. “Επίδραση της αλατότητας από ΝαCl και της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη και απόδοση του μαρουλιού. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα,.τ.,Α, σ35-38

110.Καββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Κουραβάνα Α., Βαρζακάκος Γ. και . Παρασκευόπουλος Α., 2002. Επίδραση της Ν και Mg-ουχου λίπανσης στην ανάπτυξη και απόδοση σε καλλιέργεια πατάτας (Solanum tuberosum L.) ποικιλίας Spunta. 9ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αθήνα, σ. 257-268.

111.Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β., Νικόπουλος Δ., Γκασιάμης Π., Βαρζακάκος Γ., Μπάμης και Σωτηρόπουλος Σ., 2002. Επίδραση της Ν και Κ-ουχου λίπανσης στη ανάπτυξη και απόδοση της πατάτας (Solanum tuberosum L.) ποικιλία spunta. 9ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αθήνα, σ. 269-280

112.Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β. και Αργυρού Σ., 2001. Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και στην συγκέντρωση νιτρικών στο λάχανο στο έδαφος.200 Πανελληνίο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Οπωροκηπευτικών, Λευκωσία, Κύπρος. σ.143-146

113.Πασχαλίδης Χ., Καββαδίας Β.,και. Καπερώνης Α., 2001. Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και στην συγκέντρωση αζώτου στη τομάτα σε συνθήκες δοχείων.200 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών, Λευκωσία, Κύπρος,.σ.147-150

114.Κουκουλάκης Π., Σιμώνης Α., Γκέρτσης Α., Πασχαλίδης Χ. και. Ρήγας Γ., 2000. Χάρτες παθογενών, λόγω αλάτων, εδαφών και αρχές λίπανσης τους. 8ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Καβάλα, , σ.178-189.

115.Πασχαλίδης Χ., Σταυρινός Ε., Μήτσιος Ι., Χρηστίδου Σ., Λίγκος Ε. και.Κατράνης Ν., 1998. Επίδραση των επιπέδων Ν-P-K και η σχέση αυτών στην απόδοση του βάμβακος και στη γονιμότητα του εδάφους. 7ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο,σ.453-462.

116.Σταυρινός Ε. και Πασχαλίδης Χ., 1996. Έμπειρα συστήματα: Ανάλυση συστήματος και ολοκληρωμένη διαχείριση λίπανσης και άρδευσης, σε καλλιέργεια βαμβακιού. 60 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, σ.625-642.

117.Λίγκος Ε., Πασχαλίδης Χ., Κεχαγιά Ο., Σταυρινός Ε. και.Χρηστίδου Σ., 1996. Επίδραση των δόσεων του αζώτου και της εποχής εφαρμογής του στα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού 60 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο,σ.643-649.

118.Μήτσιος Ι., Κουκουλάκης Π., Πασχαλίδης Χ., Γκατζογιάννη Π., Μπρασιούλης Ι., Παπαδόπουλος Α., Γκέρτσης, 1996. Ισοζύγιο αζώτου σε καλλιέργεια καλαμποκιού. 60 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο,σ..552-563.

119.Μήτσιος Ι., Κουκουλάκης Π., Πασχαλίδης Χ., Μπριασούλης Ι., Γκατζογιάννη Π. και Παπαδόπουλος Α., 1994. Η επίδραση του χλωριούχου θειικού καλίου στην ανάπτυξη και απόδοση του καλαμποκιού (Zea mays L.) στη Δυτική Ελλάδα. 50 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ξάνθη, , σ 436-456.

120.Πασχαλίδης Χ., Κουκουλάκης Π., Μήτσιος Ι., Γκέρτσης Α., Χριστίδου Σ.και. Δημήρκου Α., 1994. Επίδραση του "Κ" στα χαρακτηριστικά θρέψης και ανάπτυξης του βαμβακιού σε τρία Entisols. 50 Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ξάνθη, ,σ. 522-542.

121. Χρηστίδου Σ., Πασχαλίδης Χ. και. Χατζούδης Γ., 1994. Η επίδραση του αζώτου στην ανάπτυξη του κενάφ. 5ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ξάνθη, ,τ., 2, σ. 637-651.

122.Χατζούδης Γ., Κακουλίδης Η., Βαλκανάς Γ. και Πασχαλίδης Χ, 1994. Μελέτη συμπεριφοράς φυτών τομάτας με την εφαρμογή λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης και διογκομένων πλεγματικών πολυμερών στο έδαφος. . 5ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ξάνθη,τ., 2 ,σ. 616-629.

123.Χατζούδης Γ., Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ. και Καραλάζος Α., 1993. Διερεύνηση της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα ορισμένων κηπευτικών του Θριάσιου Πεδίου. 14ο Συνέδριο Χημείας. Αθήνα, , σ. 128-133.

124.Ακριβός Ι., Πασχαλίδης Χ. και. Χρηστίδου Σ, 1992. Υπολειμματική επίδραση υγρής χοιρινής κοπριάς σε καλλιέργεια βαμβακιού και σιταριού. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "'Εδαφος Περιβάλλον", Έδεσσα, , σ. 491-502

125.Καραλάζος Α., Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ. και . Χατζοόδης Γ, 1992. Ποιότητα υπογείων αρδευτικών νερών νομού Κορινθίας. 1ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ)». Αθήνα, σ. 152-157.

126. Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ., Κόλλιας Α., Κατράνης Ν. και Χρηστίδου Σ., 1992. Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη και απόδοση του βαμβακιού. 4ο Πανέλληνιο Συνέδριο "'Εδαφος Περιβάλλον", Έδεσσα,, σ. 113-123

127.Παγανιάς Κ., Μήτσιος Ι. και. ΠασχαλίδηςΧ., 1992. Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης εδαφοβελτιωτικών και της φυτοκάλυψης στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση 4ο Πανέλληνιο συνεδριο"'Εδαφος Περιβάλλον", Έδεσσα, , σ. 439-459.

128.Πασχαλίδης Χ., Μήτσιος Ι. και. Χρηστίδου Σ., 1992. Επίδραση της λίπανσης στην πρόσληψη και κατανομή των θρεπτικών στοιχείων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του βαμβακιού. 4ο Πανέλληνιο Συνέδριο "'Εδαφος Περιβάλλον", Έδεσσα , σ. 125-137.

129.Χατζούδης Γ., Μητσιος Γ., Πασχαλιδης Χ.1992Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την υποστήριξη εδαφολογικού εργαστηρίου. 4ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο "Εδαφος-Περιβάλλον", Εδεσσα, , σ. 713-724.

130.Χατζούδης Γ.,Μήτσιος, Πασχαλίδης Χ. και Καραλάζος Α., 1992. Επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εδαφικών αναλύσεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 3ο Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Λευκωσία, σ. 171-175.

131. Χατζούδης Γ., Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ. και. Καραλάζος Α., 1992. Ελεγχος ποιότητας αρδευτικών νερών με Η/Υ. 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ)». Αθήνα, , σελ. 167-173.

132.Πασχαλίδης Χ., Χρηστίδου Σ.,και Χατζούδης Γ, 1991. Επίδραση διαφορετικών επιπέδων υγρασίας και λίπανσης στη θρεπτική κατάσταση και απόδοση του βαμβακιού. Ημερίδα της Ελληνικής εδαφολογικής Εταιρείας "Ξηρασία-Παραγωγικότητα των εδαφών".. Θεσσαλονίκη, , σ. 133-146.

133.Ακριβός Ι., Πασχαλίδης Χ. και Χρηστίδου Σ, 1990. Χρησιμοποίηση υγρής χοιρινής κοπριάς σε βαμβακοκαλλιέργεια. 3ο Πανέλληνιο Εδαφολογικό Συνέδριο "Προστασία εδαφών-ποιότητα ζωής" της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, Αθήνα, σ.345-359.

134. Πασχαλίδης Χ., και .Χρηστίδου Σ., 1990. Επίδραση των λιπασμάτων στην απόδοση του βαμβακιού και στη γονιμότητα του εδάφους κατα την αμειψιοσπορά μηδική-βαμβάκι. 3ο Πανέλληνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. "Προστασία εδαφών ποιότητα ζωής". Αθηνα, σ. 461-462.

135.Πασχαλίδης Χ., Δημήρκου Α.,και Σ. Χρηστίδου, 1987. Επίδραση της σχέσης αζώτου -φωσφόρου στην ανάπτυξη και απόδοση του βαμβακιού. 2ο Πανέλληνιο Συνέδριο "Εδαφολογία και Ανάπτυξη", Λάρισα, σ. 157-172.                              

Δ 9. Περιλήψεις (abstracts) ερευνητικών εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

136. Paschalidis Ch.,Kavvadias V., Koriki A., Dimitropoulou S., 2011 Effect of soil amended with Cd and Pb on growth,yield and metal accumulation in cabbage. 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis.Chania, Crete, Greece.ρ., 49

137. Petridis A., Gasparatos D., Haidouti C., Paschalidis C., Zamanidis P.,2011 Effect of nitrogen and boron fertilization on Lettuce ( Lactuca sativa L.) mineral nutrition in calcareous soil. . 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis.Chania, Crete, Greece.p.40

138. Kavvadias V., Paschalidis C., Koriki A., Bougiura L.,2011 Effect of Zn and N on growth, yield and nutrient composition of spinach. . 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis.Chania, Crete, Greece.p.111

139.KavvadiasV.,DaggasT.,PaschalidisCh.Vavoulidou E.and Theocharopoulos S.,,2009 Effect of B application on yield, quality and nutritional status of peach cultivar “Andross” 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis.Santa Rosa, California USA.

140.Kavvadias V.,Daggas T., Paschalidis Ch. and Vavoulidou E.,2009 Seasonal variation in yield fruit quality and nutritional status of greenhouse tomato under different fertilization management plans 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis.Santa Rosa, California USA

141.Paschalidis Ch., Kavvadias V., and Petropoulos D.,2009 Nitrogen and.potassium fertilization of potato[Solanum tuberosum] cv spunta 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis Santa Rosa, California USA              

142.Kavvadias V.,Paschalidis Ch., Koriki A., Petropoulos D., 2009 Impact of soil amended with Cd and Pb on growth, yield and metal accumulation and distribution in parsley. 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis Santa Rosa, California USA              

143. Zamanidis P., Paschalidis Ch., Maltabar L.,2009 Effect of the substrates on the production of engrafted wine cuttings during they raising in heated greenhouses.11th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Santa Rosa, California USA              

144.Zamanidis P., Paschalidis Ch., 2009 Effect of the substrates upon the regeneration of the engrafted cuttings and the yield from endrafted rooted vines 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis Santa Rosa, California USA.          

145.Dimirkou A., Vavoulidou E.,Paschalidis Ch., and .Papadopoulos P., 2004. Composting and use of cotoon gin residues in the culture of lettuce For the Eurosoil 2004.

146.Paschalidis Ch., Stavrinos E.,and Kavvadias V., 2001. The effects of the nitrogen festiliser rates on the nutrients uptake and yield of Cotton crop in calcareans Soil of Greece. International Soil Conference, Sofia, Bulgaria

147.Paschalidis Ch.,and Stavrinos E., 1999. The irrigation and N-P-K fertilization effect on cotton production. “Anniversary Scientific Conference: 50 years faculty of Hydrotechnics of University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy”, Sofia.

148. Paschalidis Ch., Stavrinos E. and. Dimitrov P., 1999. A model for land use and optimization of regional irrigation water distribution. “Anniversary Scientific Conference: 50 years faculty of Hydrotechnics of University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy”, Sofia.

149.Stavrinos E. and Paschalidis Ch., 1996. Red soils geomorphic units properties for land use the case of Attica and Viotia sites (Central Greece). 10th International Workshop on Soil Micromorphology Moscow, Russia, p.8-13,

150.Paschalidis Ch., Mitsios I., Dimirkou A.,Ioannou A.,and .Christidou .,S 1993. "Study of the nitrogen doses influence on the growth and yield of cotton" International Symposium on Soil Testing and Plant Analysis: Precision Nutrient Management Olympia, Washington U.S.A., p. 49

151.Paschalidis Ch., Mitsios I., Koukoulakis P. and.Christidou S., 1992. "The N and P fertilization effect on cotton nutrition and yield grown in rotation with Alfalfa. VIII International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrient., (pp.140). Lisbon, Portugal, .

152. Paschalidis Ch., Mitsios I., Koukoulakis P. and .Chatzoudis G., 1992.The effect of N,P and soil water levels on yield and nutrient uptake by cotton plants." VIII Inernational Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition. (pp.141). Lisbon, Portugal, .

153.Paschalidis Ch., Mitsios I., Dimirkou -Ioannou A.,and.Christidou S., 1992. "Effect on N,P,K levels in the growth and yield of Cotton" 2nd Consultation of the FAO Inter-regional research network on cotton. Thessaloniki.

154.Χατζούδης Γ., Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ. και. Καραλάζος Α., 1993. Διερεύνηση της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα του Θριάσιου πεδίου. 1ο Διεθνές Συνέδριο Μεσόγειος – Περιβάλλον - Αγροτική Ανάπτυξη - Ποιότητα ζωής. Αθήνα, σ. 69.

Δ 10.περιληψεις (abstracts) ερευνητικων εργασιων δημοσιευμενες σε πρακτικα εθνικων   συνεδριων:

 

155.Πασχαλίδης Χ.,Ζαμανίδης Π., Πετρόπουλος Δ., Δημόπουλος Ι., Βαρζάκας Θ.,Πετρίδης Α., 2011 Επίδραση των μακροθρεπτικών στοιχείων ΝΡΚ στην ανάπτυξη και ριζοβολία των σπορόφυτων ιπποφαούς 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου, σ.284

156.Ουζουνίδου Γ., Πασχαλίδης Χ., Πετρόπουλος Δ., Κορίκη Α., και Πετρίδης Α.,2011 Επίδραση του βορίου, της αζωτούχου λίπανσης και της εδαφικής υγρασίας στην ανάπτυξη, την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μαρουλιού. 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.263

157.Ουζουνίδου Γ., Πασχαλίδης Χ., Πετρόπουλος Δ., Κορίκη Α., Βαρζάκας Θ., και Πετρίδης Α.,2011 . Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης και της εδαφικής υγρασίας στην ανάπτυξη, την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μαρουλιού.. 250 Συνέδριος Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.262

158.Πετρίδης Α.,Γασπαράτος Δ., Χαιντούτη Κ., Πασχαλίδης Χ., και Γιαννακοπούλου Φ.,2011 Επίδραση διαφορετικών επιπέδων αζώτου και βορίου στην ανάπτυξη και απόδοση μαρουλιού (Lactuca sativa L.) . 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.187

159.Δάρρας Α.Ι., Πασχαλίδης Χ., Πετρόπουλος Δ., και Γαρυφαλλάκης Ι.,2011 Επίδραση του υποστρώματος ανάπτυξης και της λίπανσης στο φύτρωμα των σπόρων, στην ανάπτυξη και στην ανθιση φυτών Ζίννιας (Zinnia elegans ). 250 Συνέδριος Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου σ.195

160.Παπαδοπούλου Μ., Πασχαλίδης Χ., Κορίκη Α., Κοστρίβα Α., Καββαδίας Β., και Παρασκευόπουλος Α.,2011 Αξιολόγηση της βιοποικιλότητας της εδαφικής μικροχλωρίδας στα θερμοκήπια σε σχέση με την πρακτική καλλιέργειας αγγουριάς. 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.278

161.Αλεξόπουλος Α., Πασχαλίδης Χ., Κορίκη Α., Δημητροπούλου Μ., και Ζακυνθινός Γ.,2011 Μελέτη της επίδρασης της αζωτούχου λίπανσης στην παραγωγή του σταμναγκαθιού. 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.185

162.Αλεξόπουλος Α., Κορίκη Α., Δημητρακόπουλος Ι., Πασχαλίδης Χ., και Κώτσιρας Α.,2011 Μελέτη της επίδρασης της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη και παραγωγή του μπρόκολου,. 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.184.

163.Ζαμανίδης Π.,Πασχαλίδης Χ., Ουζουνίδου Γ., και Γεωργακόπουλος Σ., 2011. Επίδραση του υποστρώματος τύρφη- έδαφος –περλίτης στο ποσοστό βλάστησης και ριζοβολίας αυτόριζων φυτών ιπποφαούς.,. 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.286

164.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Βασιλειάδης Σ., Πετρίδης Α., και Χουλιάρας Ι.,2011 Επίδραση διαφοριτικών υποστρωμάτων στην ανάπτυξη των σπορόφυτων ιπποφαούς (Hippophae rhamnoides ). . 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.287.

165.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Ζακυνθινός Γ., Βασιλειάδης Σ.,2011, Μελέτη και περιγραφή μερικών ποικιλιών ιπποφαούς της συλλογής του ινστιτούτου αμπέλου Αθηνών. 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.285

166.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Ζαμανίδου Δ., Βαβουλίδου Ε., Βασιλειάδης Σ., και Κοκκαλιάρη Δ.,2011 Λάκων – νέα ελληνική ερυθρή οινοποιήσιμη παραγωγική ποικιλία αμπέλου. . 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.256.

167. Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Ζαμανίδου Δ., Βαβουλίδου Ε., Βασιλειάδης Σ.,2011 Αχιλλέας – νέα λευκή ποιοτική αρωματική οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου. . 250 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λεμεσός Κύπρου,σ.255.

168.Πασχαλίδης Χ., Ζαμανίδης Π., Καραγιαννίδης Ν., Κορίκη Α., Καββαδίας Β.,και Δ.Κοκκαλιάρη 2010. Επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη και ριζοβολία υβριδίων σποροφύτων αμπέλου σε συνθήκες μη θερμαινόμενου θερμοκηπίου.130 Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών.Καλαμάτα σ20.

169.Πασχαλίδης Χ., Ζαμανίδης Π., Αγγελόπουλος Κ.,Καββαδίας Β., Καραγιαννίδης Ν.,Κορίκη Α., Κοστρίβα Α., Ξενάκης Ι.,2010.Συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων μειγμάτων υποστρωμάτων στην ανάπτυξη και ριζοβολία υβριδίων σποροφύτων αμπέλου. 130 Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών.Καλαμάτα.,σ.62

170.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Βαβουλίδου Ε.,και Ξυνιάς Ι., 2010.Αμπελογραφική περιγραφή νέων λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών του Ινστιτούτου Αμπέλου. 130 Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών.Καλαμάτα.,σ.63

171.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Αγγελόπουλος Κ., Κανάκης Α.,και Σ.,Βασιλειάδης2010.Συγκριτική αξιολόγηση νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών με έγχρωμη σάρκα και γλεύκος. 130 Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών.Καλαμάτα.,σ.64

172.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Βαβουλίδου Ε., Ζακινθυνός Γ., και Ι.,Ξυνιάς2010.Νέες Ελληνικές οινοποιήσιμες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο. 130 Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών.Καλαμάτα,σ.61.

173.Ζαμανίδης Π.,,Πασχαλίδης Χ.,.ΒασιλειάδηςΣ.,.2009 Περιγραφή ορισμένων μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών της νεας Ελληνικής οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου ‘Δήμητρα’. . 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια.σ.169

174.Ζαμανίδης Π..Πασχαλίδης Χ.,.2009 Κριμπάς : Νέα Ελληνική έρυθρη οινοποιήσιμη ποιοτική ποικιλία αμπέλου με άρωμα Μοσχάτου. 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια.,σ.170

175.ΖαμανίδηςΠ.,.ΠασχαλίδηςΧ.,.ΒαβουλίδουΕ.,2009.Επίδραση του υποκείμενου,του τρόπου στρωμάτωσης και του είδους υποστρώματος στην ποσοτική και ποιοτική απόδοση εμβολιασμένων μοσχευμάτων αμπέλου. 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια,σ.171

176.ΒαρζάκαςΘ.,.ΖακυνθινόςΓ.,.ΑραμπατζόγλουΙ,.,ΠασχαλίδηςΧ.Κορίκη,Α.,.Ξυνιάς Ι.,.2009 Η επίδραση της βιολογικής λίπανσης της πατάτας στα τεχνολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κόνδυλων πριν και μετά το τηγάνισμα.. . 24ο Παννελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,Βέροια.,σ.217

177. Παπαδοπούλου Μ., Καββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Βαβουλίδου Ε.,και Κορίκη Α.,2008. Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων Zn,Pb., Cd, σε συνδυασμό με την αζωτούχα λίπανση στην εδαφική μικροχλωρίδα και στους εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους. 140 Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2008,Νάυπλιο

178. Παπαδοπούλου Μ., Καββαδίας Β., Πασχαλίδης Χ., Βαβουλίδου Ε.,και Κορίκη Α.,2008. Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων Zn,Pb., Cd, σε συνδυασμό με την αζωτούχα λίπανση στην εδαφική μικροχλωρίδα και στους εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους. 140 Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, ,Νάυπλιο

179.Ζαμανίδης Π , Πασχαλίδης Χρ. ,Ξυνιάς Ι.,Ζακυνθινός Γ.,Troshin.L., 2008 Λυκοβρυση : ‘Μια νέα οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου (vitis unifera ) ανθεκτική στις ξηροθερμικές συνθήκες της Ελλάδας. 120 Παννελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών.,σ.134

180.Ζαμανίδης Π. , Πασχαλίδης Χρ.,.Ζακυνθινός Γ,..Βασιλειάδης Σ.2008.

Η γενετική βελτίωση των ποικιλιών της συλλογής του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών.120 Παννελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής   Βελτίωσης Φυτών.,σ.43

181. Πασχαλίδης Χ., 2001. Τα εδάφη της Ν. Πελοποννήσου Ημερίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Καλαμάτα, .

182.Πασχαλίδης Χ., Μήτσιος Ι., Κόλλιας Θ., Χρηστίδου Σ., Κατράνης Ν.,και Ε. Λίγκος, 1994. Επίδραση των δόσεων λιπασμάτων στην ανάπτυξη και απόδοση του βαμβακιού και γονιμότητα εδάφους. Συνέδριο: "Το ελληνικό βαμβάκι στην Ευρώπη," Λάρισα

183.Σταυρινός Ε., Τσιρογίαννης Β.,και Πασχαλίδης Χ, 1994. Μεταβολή εισοδήματος στα κηπευτικά υπό κάλυψη. Μοντέλο προσομοίωσης και αξιολόγησης βιολογικής μεθόδου 3ο Συνέδριο Γεωργικής Οικονομίας..Αθήνα

Δ 11. Ερευνητικές εργασίες,δημοσιευμένες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων χωρίς κρίση

184. Πασχαλίδης Χ., Ακριβός Ι.,και Σ. Χρηστίδου, 1989. Χρησιμοποίηση υγρής κοπριάς-αποβλήτων χοιροστασίων στη βαμβακοκαλλιέργεια. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου ΓΕΩΤΕΕ "Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή". Θεσσαλονίκη.,σ..807-817.

185. Πασχαλίδης Χ., και Σ.Χρηστίδου, 1990. Η επίδραση της λίπανσης με Ν,Ρ,Κ σε συνδυασμό με διάφορα επίπεδα υγρασίας στην ανάπτυξη του βαμβακιού. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής 'Ερευνας του Υπουργείου Γεωργίας, Θεσσαλονίκη., σ. 333-347.

186. Στάμος Γ., Πασχαλίδης Χ.,και Σ. Χρηστίδου, 1990. Η επίδραση του Ν και Ρ στις ποικιλίες σίτου "Μexicali" και "Λήμνος" σε εδάφη "Entisol και Inceptisol". Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής Ερευνας. Θεσσαλονίκη.,τ 1, σ. 371-390.

187. Παγανίας Κ., Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ., Δημήρκου Α. Ιωάννου Α.,και Γ. Χατζούδης, 1993. Οργανικό λίπασμα απο διαβρωμένο κάρβουνο και μέτρα βελτίωσεις των αλκαλικών εδαφών. Αγροτικός Συνεργατισμός, Tεύχος 9-10, σ 54-57. , ISSN: 1105-1213

188.Λίγκος Ε., Πασχαλίδης Χ., Σταυρινός Ε.,και Σ. Χρηστίδου, 1994. Λίπανση του βαμβακιού. Επίδραση δόσεων και χρόνου εφαρμογής της αζωτούχου λίπανσης. Γεωργία Κτηνοτροφία Τεύχος 4, Αθήνα,σ.66-69. ISSN: 1105-2465

189.Παγανίας Κ., Μήτσιος Ι., Πασχαλίδης Χ., Δημήρκου Α. Ιωάννου Α.,και Γ. Χατζούδης, 1994.Χημικά βελτιωτικά εδάφους. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 5-6,σ. 60-64., ISSN: 1105-1213

190.Παγανίας Κ., Πασχαλίδης Χ.,και Δ. Αραπάκης, 1995. Επίδραση των εδαφοβελτιωτικών στις φυσικοχημικές ιδιότητες και στην αντιδιαβρωτική ικανότητα των εδαφών. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 3, σ. 36-40. ISSN: 1105-1213

191.Θεοδώρου Μ., Πασχαλίδης Χ.,και Ε. Σταυρινός, 1995. Αξιολόγηση και συμπεράσματα από αναλύσεις εδαφών ορισμένων περιοχών της Ελλάδας. Γεωργική Τεχνολογία, Τεύχος 4, σ.55-59., ISSN: 1106-046

192.Παγανίας Κ., Κουκουλάκης Π., Πασχαλίδης Χ.,και Ι. Μήτσιος, 1995. Διαθεσιμότητα του P & N στα εδάφη Sierozem. Επίδραση του πολυμερούς Κ-4 Γεωργία Kτηνοτροφία Τεύχος 4, σ. 44-49. ISSN: 1105-2465

 

Δ 12. Επιστημονικά άρθρα

193.Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ.,2012 Ιπποφαές Μια νέα καλλιέργεια με προοπτική ανάπτυξης στη χώρα μας.ΕΘΙΑΓΕ ,τ.46 ,13-14.

194. Πασχαλίδης Χ., Σταυρινός Ε., και Δ.Αραπάκης,1996. Το κενάφ μια νέα καλλιέργεια στη χώρα μας. Γεωργία Κτηνοτροφία. Τεύχος 6.,1996, ISSN:1105-2465

195.Πασχαλίδης Χ.,και Ε. Σταυρινός, 1996. Προβλήματα από τη χρήση των λιπασμάτων. Οικολογία και Ανάπτυξη. Γεωτεχνική Ενημέρωση Τεύχος 1., 1996, σελ. 48-50.

196.Κουκουλάκης Π., Αλμαλίωτης Δ.,και Χ. Πασχαλίδης, 1995. Θρέψη και ορθολογική λίπανση μηλιάς και αχλαδιάς. Γεωργική Τεχνολογία Τεύχος 6., σελ. 60-70., ISSN: 1106-046

197.Κουκουλάκης Π., Αλμαλίωτης Δ.,και Χ. Πασχαλίδης, 1995. Θρέψη και λίπανση της ακτινιδιάς Γεωργική Τεχνολογία Τεύχος 5, 1995, σελ.86-93., ISSN: 1106-046

198.Σταυρινός Ε.,και Χ. Πασχαλίδης, 1995. Η λίπανση ελαιόδενδρων στη νότιο Πελοπόννησο. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 1-2, σελ. 54-56., ISSN: 1105-1213

199. Γκέσος Κ., Πασχαλίδης Χ.,και Ε. Σταυρινός, 1995. Το βαμβάκι: χρήσιμες καλλιεργητικές τεχνικές. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 3-4, σελ. 51-53., ISSN: 1105-1213

200.Κουκουλάκης Π.,και Χ. Πασχαλίδης, 1994. Λίπανση της αγγουριάς θερμοκηπίου. Γεωργική Τεχνολογία Τεύχος 8, σελ. 55-58.

201.Πασχαλίδης Χ., Σταυρινός Ε., και Δ. Φραγκογίαννης, 1994. Τα χημικά λιπάσματα. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 6-7.σελ. 46-49., ISSN: 1105-1213

202.Κουκουλάκης Π., Πασχαλίδης Χ.,και Ε. Λίγκος, 1994. Θρέψη φυτών: Σύγχρονες αρχές λίπανσης του βαμβακιού. Γεωργική Τεχνολογία Τεύχος 6, σελ. 38-45., ISSN: 1106-046

203.Πασχαλίδης Χ., Θεοδώρου Μ.,και Ι. Ευσταθίου, 1994. Η λίπανση χειμερινών σιτηρών. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 1-2, σελ. 51-53., ISSN: 1105-1213

204.Πασχαλίδης Χ., Μήτσιος Ι., Παγανίας Κ.,και Α. Ταράτσα, 1993. Η προστασία και βελτίωση του εδάφους. Απαραίτητη προυπόθεση για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 3, σελ. 62-64., ISSN: 1105-1213

205.Καραλάζος Α.,και Χ. Πασχαλίδης., 1992. Περιφερειακά Εργαστήρια αναλύσεων εδάφους. Ο ρόλος και η προοπτική τους στην εξυπηρέτηση του Ελληνα αγρότη. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 7-8, σελ.34-37., ISSN: 1105-1213

206. Καραλάζος Α.,και Χ. Πασχαλίδης., 1992. Εντυπώσεις από την επίσκεψη του Διεθνούς Ινστιτούτου Καλίου ( I.P.I ). Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 3, σελ.48-50., ISSN: 1105-1213

207.Παγανίας Κ., Μήτσιος Ι.,και Χ. Πασχαλίδης, 1992. Εθνικό πρόβλημα η αντιμετώπιση της διάβρωσης των εδαφών. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 1, σελ. 52-56., ISSN: 1105-1213

208.Πασχαλίδης Χ., 1991. Λιπαντικά στοιχεία και η θρέψη των φυτών. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 2, σελ.52-53., ISSN: 1105-1213.

209. Πασχαλίδης Χ., 1990. Τα λιπάσματα βασικός παραγοντας ανόδου της γεωργικής παραγωγής. Αγροτικός Συνεργατισμος Τεύχος 12, σελ.34-35., ISSN: 1105-1213

210.Πασχαλίδης Χ., 1990. Η λίπανση του αραβόσιτου. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 1, σελ.32-33, ISSN: 1105-1213

211.Πασχαλίδης Χ., 1990. Θέματα θρέψης φυτών λίπανσης. Τα θρεπτικά στοιχεία. Γεωργία-Κτηνοτροφία Τεύχος 3, σελ. 31-35, ISSN:1105-2465

212. Πασχαλίδης Χ., 1990. Τα λιπάσματα και η ρύπανση του περιβάλλοντος. ά Διημερίδα Αγροχημικά και περιβάλλον. Χανιά σελ. 160-169.

213. Πασχαλίδης Χ., 1989. Η παγκόσμια κατανάλωση χημικών λιπασμάτων. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 10, σελ. 64-65, ISSN: 1105-1213

214.Πασχαλίδης Χ., 1989. Χρήση λιπασμάτων στην βαμβακοκαλλιέργεια. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 3, σελ. 30-32., ISSN: 1105-1213

215.Πασχαλίδης Χ., 1989. Λίπανση βαμβακιού. Παράγοντες που την επηρεάζουν. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 4 σελ. 15-20., ISSN: 1105-1213

216. Πασχαλίδης Χ., 1989. Τρόποι και χρόνος προσθήκης λιπασμάτων στις καλλιέργειες. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 7-8, σελ.42-43., ISSN: 1105-1213

217.Πασαλίδης Χ., 1989. Λιπάσματα και ρύπανση του περιβάλλοντος. Αγροτικός Συνεργατισμός Τεύχος 12, σελ.45-49., ISSN: 1105-1213.